Gezi Eylemleri: Kurgu ile Gerçeklik Arasında

Ön Kapak
SETA, 16 Eyl 2013 - 178 sayfa

Rapor, Gezi Parkı eylemlerinin sosyolojik ve siyasal dinamiklerini geniş bir çerçevede ortaya koyuyor. Eylemcilerin amaç ve profilleri ile birlikte siyasi partilerin tutumunu da değerlendiren rapor, 3 aylık bir çalışma sonunda hazırlandı.

 

İçindekiler

SUNUŞ
11
EYLEMLERİN GELİŞİM SEYRİ
21
SOSYOLOJİK BULGULAR
31
7
52
4
80
5
105
SONUÇ 147
147
KAYNAKÇA
169
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2013)

HATEM ETE

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini ODTÜ Sosyoloji bölümünde yapan Hatem Ete, 2007-2008’de doktora araştırma bursuyla Columbia Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. Tek parti dönemindeki vesayeti konu edinen “Democracy and Tutelary Regime in Turkey: The Political and Sociological Roots of Tutelage in Single-Party Era” adlı teziyle ODTÜ Sosyoloji bölümünde doktorasını tamamladı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yayımlayan Ete, SETA’da Siyaset Araştırmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

COŞKUN TAŞTAN

ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde sosyoloji (ana-dal) ve felsefe (yan-dal) eğitimi aldı (1995-2000). Aynı üniversitede sosyoloji alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı (2010). Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu (2007-2009). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyoloji Bölümü başkanı olarak çalışmaktadır. Türkiye’de psikanalizin tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla Uluslar Arası Psikanaliz Birliği Türk Psikanaliz Çalışma Grubu’nun “2011-Yılın Psikanaliz Yazıları Ödülü”nü almıştır.

Kaynakça bilgileri