SAĞLIK & BİLİM 2022: Beslenme-2

Ön Kapak
Hatice BAYGUT
Efe Akademi Yayınları, 8 Ara 2022 - 262 sayfa

İÇİNDEKİLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME MODELLERİ

Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Aybala TAZEOĞLU


YEME VE BESLENME BOZUKLUKLARI

Meltem Hazel ŞİMŞEK


VEGAN BESLENMENİN NÖROLOJİK ETKİLERİ

Merve AKGÜL GÜNAY


ELİMİNASYON DİYETLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Enes Bahadır KILIÇ, Fatma Betül YILDIRIM AKKOL


ERGENLERDE GÖRÜLEN YEME BOZUKLUKLARI, NEDENLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Meltem KUDRET, Gülperi DEMİR


BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE MİKROBİYOTA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Müberra YILDIZ, Aslı YİĞİT


İRRİTABL BARSAK SENDROMU VE BESLENME

Sedat ÇİÇEK


GASTROÖZOFAGİYAL REFLÜ HASTALARINDA BESLENME ÖNERİLERİ

Ali BARUTÇU


PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ TÜPÜ İLE BESLENME PRENSİPLERİ

Mehmet TEPE, Rümeysa BİLDİRİCİ


POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE BESLENME İLİŞKİSİ

Aslı YİĞİT, Müberra YILDIZ


GEBELİK VE BESLENME

Pınar TEPE, Tuğçe SEKİN KEKLİK


YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENME

Şaban Melih ŞİMŞEK


BÖBREK NAKLİ SONRASI BESLENME

Çiğdem ERDEM


SİROZLU HASTADA BESLENME TEDAVİSİ

Ali Çağrı ORAL


İNMELİ HASTALARDA BESLENME

Serkan BUDAK, İsmail BACAK


YAŞLILARDA DİŞ KAYIPLARI VE BESLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hatice Nalan BOZOĞULLARI, Hatice BAYGUT


ALZHEİMER HASTALIĞINDA FİTOKİMYASALLARIN TERAPÖTİK POTANSİYELİ

Seda KAYA, Merve İLHAN ESGİN


ENTERAL YOLLA BESLENEN HASTALARDA FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI

İsmail BACAK, Serkan BUDAK


KIRMIZI MEYVELERİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Zafer Ömer ÖZDEMİR

 

Seçilmiş sayfalar

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri