Sayfadaki görseller
PDF
ePub

KATOLIČKO

CRKVENO PRAVO

NAPISAO

DR. FERDINANDO BELAJ

J. R

PROFESOR CRKVENOO PRAVA U BOGOSLOVNOM FAKULTETU KR. SVEUČILIŠTA FRANJE

JOSIPA I. U ZAGREBU

DRUGO PRERAGJENO IZDANJE

S DOZVOLOM DUHOVNE OBLASTI NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE

1901
TISAK I NAKLADA KNJIŽARE L. HARTMANA (STJ. KUGLI), ZAGREB, ILICA

KNJIŽARA L. HARTMANA (ST. KUGLI), ZAGREB

w ILICA 30 ano

preporuča se častnom svećenstvu za nabavu zviju potrebnih mu knjiga, bilo u kojemi godjer jeziku, osobito pako moli, da se kod nje naruče sliedeće, vlastitom nakladom izašle

knjige:

Ispovjesti sv. Aurelija k

Augustina som

UVO

Homilije ZA SVE BLAGDANE

4.70

Preveo,

dom i bilježkama popratio Antun Sasso, profesor i kateheta na c. kr. velikoj realci u Spljetu. Cijena broširano

Tvrdo u platno uvezano . Covjeku je najveća zagonetka sam čovjek, te je zastavno visok nauk: sebe poznaj, što nam ga već Grci ukazivali. Nu niko ne upozna bolje sama sebe, niko bolje ne odgonenu te zagonetke do Sv. Aurelija Augustina, najvećega i najdubljega crkvenoga oca. Ispovijesti Sv. Augustina živa je povjest čovječje slaboće u velićini.

upotriebiti u svakom mjestu, pa ih K. toplo preporučamo osobito mladjem sveoenstvu. Tko kupi sve tri svezke na jedanput, dobije brošir.

7.Tvrdo uvezano

8.50 ZA SVE NEDJELJE I

ZA SVE BLAGDANE napisao Dr. Martin Štiglić. Dvie Syezke. Cijena broširano

6.40 Tyrdo uvezano

7.20 Homilije su ponajuspješniji način kako treba propoviedati rieč Božju, osobito prostome puku. Stoga se i sve više iztiće, kako su koristne Homilije, pa se i u novije doba s velikim plodom opet počele uvadjati,

ove prof. Stiglića preporučuje zagrebački nadbiskupski duh. stol svojom aprobacijom od 10. travnja 1891. broj 1333 sliedećim riečima: »A sudeć po jasnoći i temeljitosti, kojoin je to djelo napisano, te po shodnom tumačenju sv. evangjelja, može se predpostaviti, da će to djelo na liepu pripornoć biti dušobrižnomu svećenstvu te hasnovito djelovat na moralni uzgoj vjernika.

[blocks in formation]

Propovjedi za razne prigode Stiglic. Cijena broš.

Katoličko pastirskobogoslovje Napisao Dr. Mar

Napisao Dr. Martin

. Tvrdo u platno uvezano Po želji čč. svećenstva napisao je dr. Stiglić ove tri svezke propovijedi, te time doskočio velikoj potrebi, jer poslije Svelcovih propovijedi nismo imali u našoj literaturi djelo, koje bi ispunilo ovu prazninu. Pošto su ove propovjedi dra. Štiglića lahke i kratke, to se dadu vrlo dobro

Napisao Dr. Mar

tin Štiglić. Dvie svezke. Cijena broširano

. 12.60 Ostatak toga djela prekupili smo mi od veleuč. g. pisca pa molimo, da se naručbe uprave od sada našoj knjižari.

Duhovna razmatranja

Drugo izpravljeno izdanje.

Napisao Dr. Martin Štiglić. Cijena tvrdo u platno uvezano

1.

2.80
3.40

Naručbe na sve ovdje navedene knjige imadu se slati knjižari L. Hartmana

(St. Kugli), Zagreb. Ilica br. 30.

KATOLIČKO

CRKVENO PRAVO

NAPISAO

DR FERDINANDO BELAJ

J. R. PROFESOR CRKVENOG PRAVA U BOGOSLOVNOM FAKULTETU KR. SVEUČILIŠTA FRANJE

JOSIPA

GREBU

U

DRUGO PRERAGJENO IZDANJE

S DOZVOLOM DUHOVNE OBLASTI NADBISKUPIJE ZAGREBAČKE

1901.

TISAK I NAKLADA KNJIŽARE LAV. HARTMANA (KUGLI I DEUTSCH), ZAGREB.

« ÖncekiDevam »