TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi

Ön Kapak
Kemal Gözler, 18 Oca 2024 - 384 sayfa

TÜHAS: Türk Hukuk Atıf Sistemi başlıklı bu kitap, sosyal bilimler enstitülerinin kamu ve özel hukuk anabilim dallarında hazırlanacak yüksek lisans ve doktora tezlerinde, hukuk dergilerinde yayınlanacak makalelerde, hukuk yayınevleri tarafından neşredilecek kitaplarda, hâkim ve savcılar tarafından yazılacak kararlarda ve nihayet avukatlar tarafından kaleme alınacak dilekçelerde uyulması gereken kuralları içeren “alıntı ve atıf usûlleri kılavuzu” olarak hazırlanmıştır.

TÜHAS’ta kurallar, sanki bir kanundaki kurallar gibi madde madde kaleme alınmıştır. Ancak “madde” kelimesi değil, “kural” kelimesi kullanılmıştır. TÜHAS’ta toplam 1125 adet kural vardır.

TÜHAS, Kemal Gözler'i Alıntı ve Atıf Usûlleri (Bursa, ekin, 2023) başlıklı kitabındaki kuralların derlenmesiyle oluşturulmuştur. 

 

Seçilmiş sayfalar

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2024)

Kemal Gözler, 1966, Anayasa Hukuku Profesörü, (Doktora: Kamu Hukuku Doktoru, 1995, Bordeaux Üniversitesi).

Kaynakça bilgileri