Sayfadaki görseller
PDF
ePub

UNIA BRZESK A.

Druk Piotra Laskauera i S-ki w Warszawie, Nowy-świat 41.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

WARSZAWA
Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa

Kraków G. Gebethner i S-ka.

1907.

GUBRYNOWICZ & SCHMIDT

Księgarnia
wo LWOWIE

ВХ 1520 ,R 8 273 1907

PAMIĘCI

króla Zygmunta III, w. k. k. Jana Zamoyskiego, kardynała Bernarda Maciejowskiego, metropolity Hipacego Pocieja

i biskupa Cyryla Terleckiego,

GŁÓWNYCH TWÓRCÓW UNII BRZESKIEJ

w jej 300-letnią rocznicę

pracę swoją w hołdzie składa

Autor.

« ÖncekiDevam »