De Levensbode, 1. bölüm

Ön Kapak
De Haan., 1865
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 4 - MODERNE WERELDBESCHOUWING. Halzen, die uw tijd vervloekt! God verklaart zijn wetten Aan den geest, die 't al doorzoekt, Wie zich ook verzetten. Geen traditie staat meer pal, Oude muren zwichten ; Nieuwe kijkjes overal, Stoute vergezichten ! Sinds geen Paus verhindren kon, Schoon 't ook zorgen baarde, Dat onze Aard draait om de Zon, Niet de Zon om de Aarde; Sinds ach, ging er meer op aard, Mee ten onderst boven! Thans vooral, dat neemt een vaart! Om uw rust te rooven? Sancta Theologia, Hoe ze zich...
Sayfa 4 - Het dragen der wapenen tot handhaving der onafhankelijkheid van den Staat en tot beveiliging van zijn grondgebied blijft een der eerste pligten van alle ingezetenen.
Sayfa 14 - Geef krachten aan de hand, en kracht aan 't zieleleven ; Een schoone toekomst aan uw volk ! 1850. AAN IEDEREEN. Als u het hart tot spreken dringt, Zoo spreek! Maar wat gij spreekt of preekt of zingt, Hou' steek! Nooit rake uw bol, wat zeng of zied, Van streek! Kort, krachtig zij uw toast, uw lied, Uw preek ! Geef nimmer, zonder zin of slot, Geluid! En snoer, beleefd maar vrij, den zot Den snuit! Zeg, wat gij meent, waar plicht gebiedt, Recht uit! De dwaas alleen verschiet om niet Zijn kruit. En zoo...
Sayfa 1 - Sancta Theologia, Hoe ze zich mocht weren, Vlood voor jonge Physica, Met gescheurde kleeren; De oude Wereldkoningin Zag haar huis bestormen, Steenen vlogen 't venster in, Zij ook moest — hervormen! Wat al leven! wat al strijd! Wat al ommekeeren! Veel te leeren geeft de Tijd, Meer nog — af te leeren...
Sayfa 36 - t wel gelooven; Doch als ik ze open doe Komt weer de Twijfel boven. XCVI. VOOR DE OPTIMISTEN. Gij weet het groote nieuws, en, hoe door 't nieuwe licht Van Theologen, Filozofen, Oekonomen En andre Oomen, Nu eerlang hier op aard de Hemel wordt gesticht ? — Geduld maar , hongrig hart en hongerige magen ! 't Duurt nog een groote veertien dagen.

Kaynakça bilgileri