Starożytności warszawskie: dzieło zbiorowo-zeszytowe, 5. cilt

Ön Kapak
Wydawn. Artystyczne i Filmowe, 1857
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Diğer baskılar - Tümünü görüntüle

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Popüler pasajlar

Sayfa 198 - ... effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque...
Sayfa 96 - STANISŁAW AUGUST z Bożej łaski i woli narodu KRÓL POLSKI Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski...
Sayfa 439 - III, z Bożej łaski Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski, a dziedziczny Książę Saski i Elektor. Oznajmujemy niniejszym listem naszym wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż...
Sayfa 199 - Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.
Sayfa 438 - Bożej łaski i woli narodu , KRÓL POLSKI, Wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflantski, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski; wraz ze Stanami Skonfederowanemi w liczbie podwójnej naród polski reprezentuj ącemi.
Sayfa 380 - Nie potrzeba tego, niebożęta, nawydawaliście teraz dosyć, ale kiedyście tak ochotni, dajcie, nie mam ci teraz nic przy sobie w kieszeni, dziękuje wam".
Sayfa 321 - Jan Kazimierz z Bożej łaski Król Polski, Wielkie Książę Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflantskie, Smoleńskie, Czernichowskie a Szwedzki, Gotski, Wandalski, Dziedziczny Król.
Sayfa 236 - Naszą i innymi ekscepcjami, z kamienic, domów i dworów odprawować powinni, do czego dwory szlacheckie i duchowne, wyjąwszy same kamienice wielebnej kapituły warszawskiej i te domy, w których sami duchowni in personis rezydują, należeć mają...
Sayfa 25 - ... projektodawcy miało to być kolegium dla doktoryzowania medyków i podniesienia poziomu sztuki lekarskiej w kraju; wszyscy medycy, chcący praktykować w Warszawie, mieli składać egzaminy przed tym zespołem. OPIEKA SPOŁECZNA. W r. 1720 biskup Krzysztof Szembek funduje zakład wychowawczy dla sierot. „Widząc i uważając nie bez żalu naszego, jako tak wiele sierot, chłopiąt półnagich tuła się i włóczy po Warszawie bez służby i bez żadnej przystojnej a pożytecznej zabawy, tylko...
Sayfa 240 - Zbyt zmyśloną grzecznością posła tego Karol, oświadczając się w liście do Jana Kazimierza : iż niczego bardziej nie pragnie, jako pokoju; ażeby zaś dał pozór słuszności powodom, które miał do wojny, usprawiedliwiał się w wydanym manifeście, iż przymuszony był dla obrony swojej, wkroczyć z wojskiem do Polski. Toż iw liście do cesarza Ferdynanda III wyłożył, pokrywając niesprawiedliwość swoje, barwą słuszności.

Kaynakça bilgileri