PARÇADAN BÜTÜNE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Ön Kapak
Ahsen Ünlü, Bekir Eminoğlu
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 12 Oca 2023 - 34 sayfa
Erasmus+ K210-YOU çağrıları kapsamında BEKAM ve HZ Majka ortaklığında yürütülen “Gençlik Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı” adlı projenin atölye raporu niteliğinde olan bu çalışma, proje faaliyetleri süresince gerçekleştirilen atölye çalışmalarının çıktılarını içermektedir. 
 

İçindekiler

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri