Prehistoric Cultural Relations Between the Arctic and Temperate Zones of North America

Ön Kapak
John Martin Campbell
Johnson Reprint, 1962 - 181 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Recent finds in the Yukon Territory of Canada
20
BirnirkPunuk period
27
Sidenotched points near Bering Strait
35
Telif Hakkı

14 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri