Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[ocr errors]

risque Nostris mirifice obsecundante laudato Alexandro, Russorum Imperatore ac Polonic Rege, cujus egregiam etiam in Nos voluntatem probe jamdiu experti sumus, omnia tandem fausto felicique exitu ita composuimus, ut certioratis pridem Episcopis et Capitulis aliisque omnibus interesse habentibus novum exinde presentis Polonie Regni Ecclesiarum ac Diecesium statum pro locorum positione, pro incolarum commoditate, pro peculiarum demum rationum complectione prefinire ipsumque Nostris hisce Literis Pontificie Auctoritatis munimine valeamus roborare. Ex certa itaque scientia ac matura deliberatione Nostris deque Apostolice Potestatis plenitudine ad omnipotentis Dei gloriam, ad honorem Deipare Virginis, quam illustris Polonorum Natio precipuo veneratur obsequio novam Episcopalem Sedem Podla→ chiensem nuncupandam in Collegiata Ecclesia sub titulo Sanctissime Trinitatis Oppidi de Janów nuncupat. erigimus et constituimus Collegiatam eamdem ad Cathedralis diguitatem ac Oppidum prefatum ad Civitatis Episcopalis honorem extollendo futuroque ac pro tempore existenti Episcopo Podlachiensi omnia et singula jura preeminentias, prerogativas ac privilegia aliis Episcopis legitime competentia tribuendo predictoque Capitulo Cathedrali indulgendo facultatem condendi Statuta ab ordinario adprobanda et gaudendi privilegiis aliarum Cathedralium in Regno Polonie Capitulis legitime competentibus. Suppressis deinde Sedibus Episcopalibus Vigerscensi et Kielcensi earum primam transferimus ac de novo erigimus in Civitate de Seyna nuncupat., cujus Episcopus Augustoviensis sive Seynensis denominabitur et in eadem Civitate Ecclesiam ab infrascripto harum Literarum Executore in ejus decreto expresse referendam erigimus in Cathedralem, in quam Capitulum antique Vigerscensis Cathedralis transferimus, alteram vero in Civitatem Sandomiriensem transferentes atque Ecclesiam inibi Collegiatam sub titulo Nativitatis Beate Marie Virginis ad Cathedralis Ecclesie gradum evehentes eamque designantes pro Capitulo prioris Cathedralis Kielcensis de novo erigimus Episcopalem Ecclesiam Sandomiriensem nuncupandum cujus Episcopus Sandomiriensis nuncupabitur. In supra dictis autem Janoviensi de Seyna et Sandomiriensi Civitatibus tam Palatium pro decenti Episcopi habitatione quam Edes pro puerorum Ecclesiastico

Seminario per antedictum Apostolicum Exequtorem erunt respective adsignande. Firmis vero manentibus Sedibus Cracoviensi, Uladislaviensique inposterum Uladislaviensis seu Calisiensis erit nuncupanda Plocensi et Lublinensi cujus erectionem jam ab Anno Millesimo Octingentesimo quinto Apostolicis Literis sancitam presentibus expresse confirmamus easdem simulque antedictas de Seyna seu Augustoviensem, Sandomiriensem et Janoviensem seu Podlachiensem Episcopales Ecclesias ab alia quacumque jurisdictione et subjectione prorsus eximentes ac liberantes omnes juri Metropolitico Archiepiscopi Varsaviensis perpetuo subjicimus atque supponimus. Volentes nunc previa dismembratione, seperatione atque immutatione nonnullorum Locorum et Pareciarum ad effectum illa et illas diversis Diecesibus noviter aggregandi atque incorporandi, prout magis opportunum in Domino visum fuit, ad novam Diecesium Circumscriptionem procedere, ut singularum distinctis finibus questiones omnes auferantur circa Spiritualis Jurisdictionis exercitium earum distributionem ac divisionem de Apostolice Potestatis plenitudine decernimus, perscribimus et constituimus juxta eum, qui sequitur modum videlicet: Diecesis Varsaviensis ultra Civitatem ipsam Varsaviensem cum quatuor in ea existentibus Parochialibus Ecclesiis efformabitur ex Biscentum Sexaginta septem Pareciis seu Locis nuncupatis: Babice-Borzęcin, Jazdow, Kiełpin, Łomny, Pecice, Piaseczno, Porosice, Raszyn Służew, Wawrzyszen, Willanow, Wola, Zbikow, Chotomon, Nieporent, Nowodwor, Praga, Darchomin, Wieliszew, Zerzno, Luthonka, Mrzczonów, Nadarzyn, Osuchon, Ogrzanow, Radzieiowice, Rembierton, Rokietno, Skuty, Błonie Browilno, Głusk, Grodzisk, Jzdebno, Kazun, Leszno, Jaroszyn, Zaborow, Zukón Betsk, Bledoń, Boglierice, Gosczyn, Groyce, Jasienice, Jeziorkas, Leniczyn Leczeszyce, Lipcé ordinis Carmelitarum antique observantie, Mogielnica, Przybyszew, Prazmon, Promna, Wilkon, Woron, Chynow, Czersk, Drwalen, Gora, Jazgarzew, Konary, Nieczyska, Ostrołęka, Słomczyn, Sobykoń, Warka, Wrociszeń, Brzozow, Gambin, Gizice, Jamno, Kiernozia, Luszyn, Osmolin, Pacyna, Iton, Rybno, Strzelie, Suzerz, Saniki, Jrebki, Jroszyn, Czermno filia, Zyczko, Babsk, Biata, Choynata, Cielądz, Jeruzalem, Lewin, Lubania, Regnon, Szadkowice, Zdziary, Biatynin, Brochow, Ka

[ocr errors]
[ocr errors]

mion, Kapinos, Kozton Regius, Koztoń Militaris, Kurdwanow, Mistrzewice, Młodzieszyn, Pantorwice, Sochaczew, Szymanow, Troianow, Wiskitki, Zawady, Bednary, Bolimon, Chruslin, Domaniewice, Kapina, Łowicz Collegiata; Łowicz Sti. Spiritus, Nieborow, Przezonow, Dmosi, Głowno, Katacinek, Kiecierzeń, Ztakow, Boguszyce, Budziszewice, Czerniewice, Jnontodrs, Krzemienica, Kurzeszyn, Lubochnia, Legonice, Michatowice, Nowemiasto, Narwa, Rreczyca, Stara Narwa, Sierzchowy, Tobiarze, Uiard, Bełchow, Białynin, Głuchow, Godzianow, Jezon, Janistarwice, Lipce, Makow, Skierniewice, Słupia, Zelazna, Zelechlin, Bratorzewice, Bielawy, Brzeziny, Dobra, Gieczno, Gora, Kozle, Makolice, Milerzki cum Filia Choyna, Modlna, Orzkorvice, Piatek, Skoszewy, Strykoń, Waliszew, Zegrz, Szezawin, Ordinis minorum Conventualium, Bierzwienna, Błonie, Borysławice, Dezbie, Dezbrowice, Dzierzbice, Grabów, Grzegoszew, Hełm, Chodon, Kłodawa, cum Prebenda, Krosniewice, Mazon, Mitonice, Pieszero, Rdulton, Siedlce, Sobotka, Umience Bakon, Bedlno, Głogowice, Grochów Jemielno, Kaszeny Kutno, Lekoszyń, Leki, Nowe, Orton, Oporon Ordinis Scti Pauli, Recha Dobrowa Sobota, Sotek, Strzegoun, Topola, Witonice, Zduroy, Zychlin, Beldow, Dalikon, Domaniewo Katon, Lesznica Magna, Lesznica parva, Łęczyca, Łęczyca Archi: Collegiata, Ozorchon, Parzeneczon, Poddebice, Solca, Sur, Kazmierz, Chorzecin, Laznon, Gatkon, Lodz, Niesutkon, Dobrzychowo cum filia Ciechanow, Gostynin, Mnich, Radzinci, Sokołon, Sola, Długa, Glinianka, Karczew, Kotubiel, Sienmia, Wiazownica, Dąbrowka, Jadon, Kamienczyk, Kamionna, Nicgon, Niestoliska, Sulejow, Jeruzal, Kiczki, Latonicz, Kuflen, Cegton, Czernonka, Jakubow, Katuszyń, Minsk, Olexin, Wierzbno, Wisznien, Cygon, Dobre, Klebon, Kobitha, Patrum Bernardinorum, Okuniew, Pnievonik, Pustelnik, Radzymin, Stanislavven. Cracoviensis Diecesis ultra ipsam Civitatem Cracoviensem cum duodecim in ca extantibus Parochialibus Ecclesiis constabit ex Biscentum viginti duo Pareciis sive locis nuncupatis: Mogogita, Pleszow, Czulico, Gorka, Ruszeza, Raciborowice, Zielonki, Giebultów, Modluica, Bolechowice, Nowa Gora, Płoki, Trzebinia, Chrzanow, Jaworzno, Paczułłowice, Jelen Filia, Rudawa, Krzeszowice, Liszki, Regulice, Porebą Zegoła, Bobrek, Libiąż, Koscielce, Plaza, Zalas, Sosnka,

[ocr errors][ocr errors]

Tenczynek, Morawica, Czernichow, Rybna Babice, Hicznice Wielkie, Witów, Koszyce, Bobin, Proszowice, Niegardow, Koniusza, Zębocin, Poborowice, Stare Brzesko, Nowe Brzesko, Igotomice, Wawrzenizyce, Pobiednik, Birków, Wizetawice Gos zeza, Luborzyca, Médzwiedz, Sieciechowice, Minoga, Skała, Jwanowice, Słomiki Prandocin, Czaple, Wysocice, Gotcza, Chodow, Unieiow, Tzezyca, Ulina, Imbramowice, Jrzmanowice, Saspow, Sutoszowa, Jangrow, Szreniawa, Zadroze, Smardzewice, Kor. zkiew, Blaty Rosicot, 'Sancygniow, Staboszow, Racławice, Wrociinowice, Radziennice, Zielenice, Stawice, Mały Xiąż, Wielki, Xiąż, Kozlow, Msztyczow, Lętkowice, Matoszów, Kalina, Patesznica, Nasiechowice, Andrzeiow, Cierno, Rakoszyn, Jezenica, Tarnowa, Obichow, Sedziszow, Krzeięcice, Mieronice, Wodzisław, Piotrkowice, Nawarzyce, Dzierzkow, Moskarzow, Kuczkow Przyłęk Goleniowy, Słupia, Chlewice, Nagłowice, Kossow, Zarnowice, Lany Filia, Zarnowce Hospitalis, Wolbrom, Wolbrom Hospitalis, Poręba Zdrzierzna, Poreba Gonna, Gołaczowy, Bydlin, Strzegowa, Chlina, Bolesław, Chechto, Gorenice, Olkusz, Przeginia, Ractawice, Rakto, Rokitin, Szczekociny, Kidow, Giebło, Ogrodzienice, Kromotów, Skarzyce, Kroczyce, Włodonice, Zarki, Przybynow, Olsztyn, Zrembowice, Potok, Janow Filia Niegowa, Lelow, Lelow, Filia, Podlesie, Drochlin, Jrządze, Pillica Collegiata, Koziegłowy, Bendzin, Chruszczabrod, Ciągonice, Czeladz, Gotonog, Grodzice, Chełm, Koziegtowki, Mrzyglod, Niegowonice, Sączów, Siemonia, Siewierz, Sławkow, Torgoszyce, Woykowice, Kielce, Leszczyny, Łopuszno, Krasocin, Chęciny, Korytnica, Lukawa, Brzeziny, Chomontów, Sobków, Mohrzko, Brzegi, Mnichow, Rebieszyce, Złotniki, Węgleszyn, Oxa, Koztow, Malogoszez, Bolmin, Drugnia, Janina, Sedziciowice, Chmielnik, Gnoyno, Busko, Szezaworyż, Chotel Czerwony, Wislica Collegiata, Chotel Zielony, Zgość, Krzyzanowice, Bogocice, Pinczow, Wrocieryż, Grudzyny, Jemielno, Kice, Potok, Szanice, Piotrkowice, Lisow, Pierzelmica, Cudzynowice, Dziaroszyce, Wolica, Gory, Michalow, Młodzawy, Chrcbez, Stradow, Czarnocin, Dzieraznia, Jurkow, Pełeżyska, Sokolnica, Probotowice, Kazmierza Wielka, Kazmierza Mala, Skalbmierz, Rogów, Opatowice, Przemykow, Rachwałowice, Gorzkow, Beysce, Kocina, Koreczyn Stary, Starozyska, Piaski, Wielkie, Dobrowoda, Solce, Swiniary, Os

[ocr errors]

trowce, Nowemiasto, Zborowek, Tuczepy, Pacanow, Stapnica, Kargow, Szydłow, Kurzow, Kurozweki Komimłoty, Olesnika, Xiąznice Berzowa Ordinis Sti Pauli, Kurzelow, Konieczno, Be belno, Czaruca, Secenin, Chrząstów, Kluczewsko, Zieleznica, Olesno, Włoszczowa, Deleszyce, Diecesis Lublinensis preter ipsam Civitatem Lublinensem habebit Centum triginta octo Parecias seu loca nuncupata, Chodel, Ratoszyn Filia, Bychawel, Bychawka, Kietizewice, Zakrzowek, Wilkołaz, Boby-Boisko, Piotrawin, Wilkow, Kazimierz, Kazimierska filia, Włostowice, Konincka wola, Niedrzwica, Opole Clerico Reg. Pićar, Klwzkowice filia, Rybitny, Swieciechow, Annopol filia, Borow, Zaklikow, Modliborzyce, Biata, Potok, Rzeczyca, Goscieradow, Dzierzkowice, cum filia Xiężomierz, Prawno, Goray, Batorz, Bożawola filia, Bilgoray, Radzencin, Frankpol, Popkowice, Targowiska, Urzędów, Wrpokce, Krasnik, Cano: Regni Late, Puszeza Solska PP. S. francis. Chtaniow Gorzkow, Lopjennik, Jtonka, Siennica, Surkow, Garnogora, Woystawice, Zołkiewko, Czutażyce, Dubienka, Helmi, Kanow, Olchowice Pawłow, Sawin, Swierze, Dorochusk, Baranow, Bochotnika, Garbow, Gotąb, Kurów, Klimontowice, Markuszów, Michow, Wąwolnica ordinis Sancti Benedicti, Zyrzyn, Abramowice, Bełzyce, Woynéchow, Czwartek, Czertoborowice, Czerniciow, Jaystawice, Zublin Collegiata, Konopnica, Krzczonow, Matczyn, Piaski, Czernięcin Zemboryce cum filia Kreznica, Turobin, Biskupice, Bystrzyca, Czemierniki, Dyss, Kiiany, Luszczow filia, Krasienin, Kamionka, Lubartow, Firley Filia Zanucchów, Łęczna, Metgiew, Puchaczow, Rudno, Serniki, Grabowice, Hrubieszow, Horodło, Krytow, Moniatycze, Trzeszczany, Uchanie, Goreko, PP. Con. S. Francis. Huta Krzesoroska, Jozefow, Krzeszow, Łukowei, Mokrolipcé, Potok, Szezebrzeszyn, Tarnogrod, Chodywame, Dub, Dzieraznia, Grodek, Laszvivio, Nebroz, Olszvivio, Rachance, Replin, Tyszowce, Wozuvzyn, Bonoza, Komarvie, Krasnobrod PP. Predicatorum, Jabuncé, Titahice, Jkierbiestóid, Stary Zamośc, Tomaszow, Wieloniza, Nielcśz, Zamośé Collegiata, Sandomiriensis Diecesis ultra Civitatem ipsam Sandomiriensem efformabitur ex Centum nonaginta octo Pareciis sive locis nuncupatis. Piekoszów, Zanansko, Jumlin, Cminsko, Chełmie, Strawczyn, Grzymałków, Mniow, Mnin Stupia, Biechow, Staszów Stanowiska, Przedborz, Opocznd,

« ÖncekiDevam »